СУХОЗЕМЕН ТРАНСПОРТ

 • Превози с контейнери (вкл. малки пратки)
 • Транспортни проекти / Комплектни доставки
 • Специфични операции в свободни безмитни зони

Научете повече

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 • Превоз на контейнери по железница
 • Комбинирани транспорти с претоварване на друг вид транспортно средство
 • Заявяване на вагони пред БДЖ пo желание на клиента
 • Тарифна информация

Научете повече

МОРСКИ ТРАНСПОРТ

 • Превози с контейнери (вкл. малки пратки)
 • Транспортни проекти / Комплектни доставки
 • Специфични операции в свободни безмитни зони

Научете повече

САМОЛЕТНА СПЕДИЦИЯ

Карго агент на IATA

 • Международни самолетни превози по цял свят.
 • Спедиторска обработка и транспорт на всякакви стоки: генерални товари, лесноразваляеми стоки, живи животни, лични вещи, ценни пратки...
 • Пълно логистично и митническо обслужване

Научете повече

ГРУПАЖЕН ОФИС И СКЛАДОВА БАЗА

Специализирани складови секции за:

 • фармацевтични продукти с контролиран температурен режим
 • медицински изделия
 • конфекция на закачалки
 • качествен контрол на текстил
 • опасни химически вещества и смеси

Научете повече

ВТОРИЧНО ОПАКОВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 • Преопаковане и етикетиране на вече опаковани лекарствени продукти
 • Етикетиране на мостри от лекарствени продукти, предназначени за медицински специалисти

Научете повече

Международна спедиция, логистика и транспорт

Комплектни товари Доставки по цял свят с автомобили, железница, кораби и самолети. Комбинирани транспортни технологии.

Складиране Транспортно-спедиторски терминал на 17 000 кв.м. Специализирани складови секции за фармацевтични продукти. Митнически склад.

Спедиция Групажни линии от/до Европа, и доставки в страната; консолидиране на малки пратки. Претоварвания от/за Близкия Изток и Централна Азия.

Новини 18 January 2021

Постижения

2018 – Успешна сертификация от Лойд Регистър на системи за управление по изискванията на стандарти… повече

Запитване за оферта